Portada Sala de Plens

Avui dilluns 29 de novembre de 2021, tendrà lloc un Ple Extraordinari de l'Ajuntament. Vos recordam que podeu veure els vídeos dels plens a la seu electrònica.

Portada Sala de Plens
El Ple de 10 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria. 
Portada Frikiday

El pròxim 28 de novembre, Selva celebrarà el Frikiday, on entre altres, comptarem amb exposicions, concurs de cosplay, tallers de robòtica, concurs de k-pop, mercadet friki o tallers d'espases làse

Portada Torrent Sa Mosquera de Caimari
El Ple del passat 10 de novembre de 2021 va acordar  l'inici de l'expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns i drets necessaris per a la realització de les obres d’execució del Projecte de retirada de canonades de sanejament del llit del torren
portada

El projecte SOIB Reactiva 2021 que desenvoluparà aquesta entitat per la convocatòria SOIB Reactiva 2021 (BOIB núm.

eficiència energètica
Apunta't a les visites d'eficiència energètica del teu establiment.

Últimes

NOTÍCIES

29-Novembre-2021
Ple Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de Selva per l'exercici 2022

Avui dilluns 29 de novembre de 2021, tendrà lloc un Ple Extraordinari de l'Ajuntament.

16-Novembre-2021
Incorporació de romanents
El Ple de 10 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria.