Licitació dels serveis de gestió del Punt Verd

L'ajuntament de Selva ha tret a licitació un contracte de serveis que té per objecte la gestió integral del Punt Verd de Selva, que inclou la gestió integral del Punt, obertura i tancament del reci

Un darrer esforç

Estam al corrent de la situació relativa a la COVID que afecta el nostre municipi en els darrers dies.

Selva Rutes

El nostre municipi té un gran patrimoni de camins i paisatges, unes rutes que molts coneixem molt bé, i que integrades dins la Serra de Tramuntana, patrimoni de la humanitat, volem compartir amb to

Aprovació Reglament del Servei Municipal d'Escoletes

El Ple de 8 de juny de 2021 va aprovar provisionalment el Reglament del Servei Municipal d'Escoletes, dit reglament estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils per tal de que els interessats pug

radars pedagògics
Després de la instal·lació de radars pedagògics a Biniamar i Caimari, s'està senyalitzant la velocitat màxima a Selva, una iniciativa que ha de tenir continuïtat a Moscari.
Centres Sanitaris del Municipi
Fa mesos que l'Ajuntament ha estat en contacte amb els equips directius dels centres de salut d'Es Blanquer i de So Na Monda d'Inca per recuperar l'assistència metge propera.

Últimes

NOTÍCIES

15-Juliol-2021
Licitació dels serveis de gestió del Punt Verd

L'ajuntament de Selva ha tret a licitació un contracte de serveis que té per objecte la gestió integral del Punt Verd

10-Juliol-2021
Un darrer esforç

Estam al corrent de la situació relativa a la COVID que afecta el nostre municipi en els darrers dies.