Història - Binibona

L’actual nom de Binibona, apareix a un document de l’any 1300. No obstant, Bilamala, topònim documentat l’any 1232, podria haver estat la primera denominació de l’actual Binibona, que ja el 1250 apareix com a Benimalen i el 1290 com a Benimala. A l’any 1506 apareix documentat com a Beniabona, que pareix esser que va substituir el de “rahal o alqueiria de Binimala” que apareix en el Llibre del Repartiment i sembla ser un típic cas de canvi de nom de mala astrugància per raons supersticioses.

Tot i això, segons el filòleg Joan Coromines, sembla que l’origen del nom ultrapassa l’època de la dominació musulmana i es remunta al llatí “pinna mala”, males penyes.

Font:Guia de Binibona, de l’autor Antoni Ordines Garau.