Notícies

16-Novembre-2021
Incorporació de romanents
El Ple de 10 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria. 
15-Novembre-2021
Obres Torrent Sa Mosquera de Caimari
El Ple del passat 10 de novembre de 2021 va acordar  l'inici de l'expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns i drets necessaris per a la realització de les obres d’execució del Projecte de retirada de canonades de sanejament del llit del torren
04-Novembre-2021
L'Ajuntament de Selva contracta a tres treballadors amb el programa SOIB REACTIVA 2021

El projecte SOIB Reactiva 2021 que desenvoluparà aquesta entitat per la convocatòria SOIB Reactiva 2021 (BOIB núm.

30-Octubre-2021
Millora equipaments muncipals

A través d'una subvenció del Consell De Mallorca, s'han millorat diversos equipaments municipals, entre els que podem

26-Octubre-2021
Ets un comerç?
Apunta't a les visites d'eficiència energètica del teu establiment.