Notícies

29-Novembre-2021
Ple Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de Selva per l'exercici 2022

Avui dilluns 29 de novembre de 2021, tendrà lloc un Ple Extraordinari de l'Ajuntament.

16-Novembre-2021
Incorporació de romanents
El Ple de 10 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria. 
16-Novembre-2021
Frikiday Selva

El pròxim 28 de novembre, Selva celebrarà el Frikiday, on entre altres, comptarem amb exposicions, concurs de cosplay

15-Novembre-2021
Obres Torrent Sa Mosquera de Caimari
El Ple del passat 10 de novembre de 2021 va acordar  l'inici de l'expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns i drets necessaris per a la realització de les obres d’execució del Projecte de retirada de canonades de sanejament del llit del torren