S'ha presentat al Govern els informes desfavorables per la declaració de projecte industrial estratègic dels parcs fotovoltaics

25-Febrer-2023

L'Ajuntament ha presentat al Govern els informes desfavorables per la declaració de projecte industrial estratègic dels parcs fotovoltaics que es pretén implantar a les finques de Son Fuster i Son Vivot, i que junts sumen 74 hectàrees. Aquesta declaració té com a funció accelerar i reduir els tràmits. En els informes es fa constar que el que correspon prèviament és dur a terme la planificació en el territori. S'acompanya el text del requeriment de nul·litat respecte del de Son Fuster i de l'informe desfavorable del de Son Vivot. Així mateix, d'una fotografia en la que es pot comparar una zona agrària coberta d'hivernacles de 3,5 hectàrees i la xona on s'implantarien 54 i 20 hectàrees, aproximadament.