Projecte reforma de la Plaça de Caimari

22-Novembre-2022
L’ajuntament de Selva va aprovar una sol·licitud de subvenció al programa Borsa d’allotjaments turístics, gestionat pel Consell de Mallorca, que permet sol·licitar accedir a una subvenció de 380.000 i 400.000 €.
El projecte elegit és la reforma de la plaça de Caimari. Per poder dur a terme la reforma i accedir al finançament, i poder executar la reforma l'any 2023, ha de complir amb tres requisits: Circularitat, accessibilitat i sostenibilitat. Per poder fonamentar la petició, l’Ajuntament va comanar un avantprojecte que dos dies després de tenir-lo fet, es va presentar al poble el 8 de novembre.
No s’ha fet esperar en la presentació d’aquest avantprojecte, perquè es considera que la participació del poble és cabdal per poder dur a terme un projecte que faci sentir còmode a tothom, sobretot el poble de Caimari, un projecte de plaça que complesqui amb els tres requisits i s’hi puguin dur a terme tota classe d’activitats socials, culturals i festives. Aquest avantprojecte està elaborat per un equip d’urbanisme i arquitectura i va ser presentat iniciant un procediment participatiu en què siguin escoltades les opinions dels veïnats, per poder arribar a tenir la plaça que volem amb el consens més ample possible.
La plaça té uns cent anys i compta amb un aljub amb una capacitat d’uns 800 metres cúbics, i que ha de servir per poder regar i donar servei a la plaça, a més del parc etnològic que s’ha de traslladar a la finca des Tersal.
En aquest sentit l'avantprojecte s’ha redactat i presenta unes novetats importants, dibuixant una plaça que s’adapta a la topogràfica. Hi ha tres metres i mig de diferència entre la Casa del Poble i l'Església. També s’han de tenir present els aparcaments, i els veïnats, que han de poder accedir als seus habitatges i a les seves cotxeries; però també s’aconseguirà una plaça més ample, amb més espai i a on puguin jugar els infants, fer festes o fer la Fira.
Una vegada presentat l’avantprojecte, i havent escoltat les distintes opinions que es varen manifestar a la reunió, l’ajuntament ha trobat oportú comanar un segon estudi, més conservador amb la fisonomia actual, i amb aquestes aportacions poder dur a terme de manera definitiva el projecte. Al mes de març està prevista la firma del conveni i fins llavors hi ha temps per exposar les distintes idees i propostes que hi pugui haver. Una vegada firmat el conveni s’ha de presentar el projecte que entenem que pot ser definitiu.
El Consell té previst resoldre les peticions al mes de març, i esperam que aquesta subvenció pugui arribar al municipi per fer aquest projecte a Caimari. L’important és que la plaça de Caimari mereix ser rehabilitada, i l’ajuntament cerca tenir una plaça reformada al gust dels caimariencs i que tengui una funcionalitat adequada a les funcionalitats pròpies d’una plaça.
 
Projecte reforma de la Plaça de Caimari