Preservem el futur

17-Febrer-2024

♻️ INFORMACIÓ:
🔵 El paper i cartó, sempre en bossa de paper, capses de cartó o en un recipient o contenidor, no s'ha de treure en bossa de plàstic.
🟢 El vidre, millor en un recipient o en un contenidor, no s'ha de treure en bossa de plàstic.
⚫️ Treu sempre els fems dins l'horari establert:
Matí: abans de les 9 h (dimarts - paper i cartó / vidre)
Vespre: de 19 a 20 h.
⚪️ Amb pluja o vent, millor no treure envasos lleugers i el paper i cartó a la recollida.
⚪️ Les bosses de fems i de fraccions (rebuig, envasos, orgànic, paper i vidre) s'han de treure el dia que es realitza la recollida.
Cada domicili ha de deixar els fems davant ca seva, no a les cantonades ni davant els domicilis veins, i sempre fer-ho dins els horaris de recollida.