Ofertes de feina de SOIB Reactiva per l'Ajuntament de Selva

16-Febrer-2024

Operari manteniment Serveis Municipals
Ampliat el termini fins dia 20 de febrer de 2024.

Vos podeu inscriure a:
Línia 2:
•⁠Núm. oferta 042024000160
Oficial/a segon/a de manteniment Aj. Selva
https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-REACTIVAL2&fbclid=IwAR39c6sI7FbHHfxF01ZWauHyz5XihtR22bU4bguwh613l4NpyuobJmmJlaY
Data fi sol·licituds: 20/02/2024
Funcions: Tasques de manteniment pròpies d'un/a oficial/a segona i infraestructures del municipi, així com manteniment dels carrers del mateix terme municipal. Tasques de pintura, picapedrer, llanterneria, jardineria, electricitat. Muntatge i desmuntatge per esdeveniments; Tasques de transport d'estris, eines i equipaments municipals, així com el seu muntatge.