Oferta de feina SOIB / Ajuntament de Selva

14-Novembre-2023

Ocupació: Agent d'ocupació i desenvolupament local.
Entitat: SOIB Desenvolupament Local Ajuntament de Selva
Municipi lloc de feina: Seva
Núm. oferta: 04 2023 005654
Data inici sol·licituds: 13/11/2023
Data fi sol·licituds: 19/11/2023
Funcions
• Participació en totes les convocatòries de subvencions de foment de l'ocupació del SOIB amb pressupost preassignat i execució del projecte subvencionat.
• Actuacions de coordinació amb oficines, derivació de persones
SOIB, participació, activitats organitzades SOIB, elaboració o actualització del PEOL, elaboració del Pla d'Acció, elaboració d'informes intermedis i anuals de justificació i justificació tècnica de la convocatòria.
• Actuacions per facilitar la inserció sociolaboral dels participants en els programes de foment de l'ocupació.
• Participació en una convocatòria de subvenció anual del SOIB, de foment de l'ocupació, sense pressupost assignat per a entitats
locals, i execució del projecte subvencionat.
• Actuacions d'atenció i derivació d'emprenedors i de difusió d'ajuts per a emprenedors i empreses.
• Actuacions de dinamització i creació de xarxes del teixit productiu, del tercer sector i de l'economia social.
• Actuacions per a la millora de la coordinació entre entitats i apropament a la
ciutadania.
• Actuacions d'innovació i bones pràctiques.
• Difusió i impuls de fòrums, fires d'ocupació, jornades o espais de trobada entre les empreses i els agents/operadors de formació en el territori; creació de meses de formació professional per a la coordinació, planificació i desplegament de la formació al territori en els sectors clau, o articulació d'una xarxa d'espais per a la formació en les instal·lacions i seus d'empreses tractores del territori.

https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA&fbclid=IwAR0aewU7nygSbNe80sDT6kWFFgdWhS35noUSPbDLmylOFpYkozD8SRlEl4Q