Millora per l'educació ambiental

14-Maig-2024

Com cada any, la Mancomunitat del Raiguer aposta per l'educació ambiental i la millora continua de la informació relacionada amb la recollida i separació de residus, i altres temes ambientals, amb la incorporació de quatre educadors ambientals.
Els educadors faran feina als nostres municipis per millorar la recollida selectiva i s'intensificarà la informació als habitatges turístics, per evitar així incidències als carrers. A més, també es farà feina amb les ordenances de convivència i benestar animal fent un seguiment del seu compliment als carrers dels municipis.