Manteniment i millores a l’Àrea de Serveis Municipals

17-Febrer-2024

L’Ajuntament de Selva ha duit a terme l’habilitació d’una nova zona coberta per optimitzar els espais de l’Àrea de Serveis Municipals. La nova zona coberta oferirà més espai a cobert per guardar i preservar el material.