Licitació del projecte d'asfaltat i millores de seguretat de la carretera Selva a Biniamar

13-Febrer-2024

El Consell de Mallorca treu a licitació el projecte d'asfaltat i millores de seguretat de la carretera Selva a Biniamar per un import d'1 milió d'euros.
El Consell de Mallorca, a petició de l'Ajuntament de Selva, ha tret a licitació el Projecte de reforç i pavimentació de la carretera Selva a Biniamar, tram fins a la cruïlla de la carretera Inca a Mancor de la Vall, MA-2114.
En aquests moments, es troba obert el procediment administratiu de licitació i adjudicació, essent l'import econòmic de la inversió 1.001.921,12 euros.