LICITACIÓ DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL Projecte d'instal·lacions per a local destinat a restaurant al Poliesportiu Ses Comes de Selva

12-Gener-2022

L'Ajuntament de Selva ha tret a licitació les obres d'execució del Projecte d'instal·lacions per a local destinat a restaurant al Poliesportiu Ses Comes de Selva.

L'objecte del contracte consisteix a executar el projecte, per tal d'adaptar les instal·lacions del bar-restaurant del Poliesportiu Ses Comes de Selva, per a desenvolupar dita activitat.

Les obres es financen 100% amb fons propis, concretament provenen de la incorporació de romanents de tresoreria que el Ple va aprovar el passat 10 de novembre de 2021.

El pressupost de les obres és de 170.473,83.-€ IVA inclòs i el termini d'execució d'acord amb el projecte haurà de ser de sis mesos.

El termini per presentar ofertes serà del dia 13 de gener de 2022 al 9 de febrer de 2022.

Les sol·licituds i la documentació s'ha de presentar a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic (PCSP), al següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YES3mFyu9TdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D