L'Ajuntament de Selva licita la reforma de la Plaça Major de Selva

25-Agost-2020

El Ple de l'Ajuntament de Selva ha aprovat la licitació de les obres de la Plaça Major de Selva:

El Projecte de Reforma Integral de la Plaça Major de Selva, amb un pressupost inicial de 722.000 euros, finançats amb 500.000 € de la Borsa Allotjaments Turístics de l'Agència de Turisme de les Illes Balears, i 222.000 € de fons propis de l'Ajuntament. El projecte preveu: la reforma integral amb accessibilitat a tota la zona eliminant vorades i desnivells, sistema elèctric nou i fanals, renovació i ampliació de les xarxes de proveïment i sanejament d'aigües, anivellament del sòl, ordenació de la zona de vianants i de circulació de trànsit. El termini d'execució màxim sis mesos des de la signatura del contracte. El termini de presentació de proposicions econòmiques és de vint dies a comptar des de la publicació dels plecs en la plataforma de contractació. En els dos casos està previst que la presentació de les propostes es dugui a terme pel mes de setembre.