L'Ajuntament de Selva licita la dotació de serveis de Ses Deveres per a la construcció de la nova escola

26-Agost-2020

El Ple de l'Ajuntament de Selva ha aprovat la licitació de la dotació de serveis:

La Dotació de Serveis de la finca de Ses Deveres per a la dotació de serveis per a la construcció de la nova escola. Preveu un termini d'execució de quatre mesos des de la signatura del contracte. S'estableix un termini de vint dies per a presentar proposicions per part les empreses interessades, a comptar des de la publicació en la plataforma de contractació. Sistema d'adjudicació: subhasta, per preu.