L'ajuntament de Selva continua amb el procès d'autoritzacions per l'aprofitament de llenya d'arbres morts a la comuna de Caimari

26-Març-2024

Aquestes autoritzacions s'han de sol·licitar a l'Ajuntament de Selva.
Poden sol·licitar autorització totes les persones majors d'edat i empadronades al municipi.
Les autoritzacions tenen una data d'inici i finalització que s'ha de respectar.
L'autorització només es valida per l'aprofitament de llenya i branques d'arbres morts per al consum propi a domicilis particulars (NO ES POT VENDRE NI FER NEGOCI).
S'han d'adoptar les mesures de seguretat tant personals com del mateix entorn, ajustant-se a la normativa vigent de crema de la Conselleria de Medi Ambient.
Les restes que hi pugui haver han de ser degudament eliminades, a fi de no provocar circumstàncies rellevants que puguin incidir en el risc tant per possibles plagues o incendis forestals.
L'ajuntament es reservarà el dret de retirar l'autorització per no complir les mesures exigides o que es vegi un ús fraudulent de l'aprofitament.
L'incompliment de les condicions especificades anteriorment determinarà la responsabilitat de la persona autoritzada en els termes de la normativa vigent.