L'Ajuntament compra la finca es Tersal de Caimari

21-Agost-2020

L'Ajuntament de Selva ha finalitzat la compra de la finca És Tersal de Caimari, després d'un procés de concurs públic iniciat al mes de juny (Expedient 2020/77). La finca té una extensió d'aproximadament una quarterada i es troba entre l'església i la finca de Ses Deveres, on està situat el poliesportiu municipal, així com amb els terrenys on s'ha de construir la nova escola de Caimari. Amb la incorporació d'aquesta finca al patrimoni municipal s'aconsegueix que sigui de domini públic des de la mateixa església de Caimari fins al camí municipal de Ses Deveres, amb una extensió de 21.000 m².

L'adquisició de la finca permetrà el trasllat del parc etnològic que es fa necessari per a la construcció del nou centre escolar en la finca Ses Deveres. Igualment permet la ubicació de serveis com a zona d'aparcament, la incorporació a l'espai públic de l'edifici de Cals Mestres, l'accés posterior del convent de Ca Ses Monges, on actualment aquesta situada de manera provisional el CEIP Ses Roques, entre altres possibilitats que facilita la connexió des de la Plaça Major fins al Camí de Ses Deveres.

L'adquisició de la finca s'ha dut a terme amb una subvenció procedent de la Conselleria de Turisme de 350.000 €, i en concret del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics. Així, el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Selva i la Conselleria de Turisme ha permès que d'aquests 350.000.00 s'hagin destinat 279.000 € a la compra dels terrenys i la resta, 71.000 €, seran invertits en el trasllat del Parc Etnològic, que d'aquesta forma podrà quedar a Caimari.

El trasllat del parc etnològic tendrà lloc dins els pròxims mesos, mentre es preveu l'inici imminent del projecte de serveis de la finca de Ses Deveres per a la construcció de l'escola nova. Cal fer notar de manera especial que l'adquisició dels terrenys no suposa cap aportació econòmica per part de l'ajuntament de fons propis, sinó que a més permet l'estalvi del cost econòmic que suposava l'actual arrendament de la finca que l'ajuntament mantenia per contracte.