Finalitzen les obres a la Casa des Poble de Moscari i al CEIP S'Olivar de Moscari

03-Setembre-2022
Finalitzades les obres del Projecte de reforma i millora d'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda a la Casa des Poble de Moscari i al CEIP S'Olivar de Moscari.
A la Casa des Poble de Moscari s'ha realitzat un lavabo per dotar de serveis higiènics adaptats a l'interior de l'edifici, aprofitant uns lavabos existents en mal estat.
S'ha creat una nova aula escolar a la planta baixa de la Casa des Poble, a una zona on existia un porxo amb estructura metàl·lica i plaques de fibrociment no adequat amb la tipologia tradicional de la zona.
S'ha millorat l'accessibilitat a l'edifici amb la reforma de les rampes d'accés per garantir el correcte accés de persones de mobilitat reduïda.
Al CEIP S'Olivar de Moscari s'ha fet un itinerari accessible per accés a l'aula escolar infantil.
S'ha modificat la forta pendent del pati exterior de l'escola a fi que sigui practicable i més segura pels infants, a més s'ha creat una escala per comunicar els dos patis practicables.
Les obres s'estan executant per l'empresa local, FEIM CA TEVA S.L., per un import de 44.976,08 €.