Escoletes municipals de 0 a 3 anys

12-Abril-2024

ESCOLETES MUNICIPALS DE 0 - 3 ANYS
Sol·licitud de plaça per al curs 2024-2025
(infants nascuts en el 2022, 2023 i 2024)
Del 22 d'abril al 3 de maig
https://www.caib.es/sites/escolaritzacio03/ca/solalicituds/?fbclid=IwAR3HeIMvaueHV-DOfwRYtZrmLIcAFBgNdKS40DfFwm9d0N0vsG6RSECw-vQ_aem_AWcQGKjl1FIHuglxmSguAOdfo7NuRod17sbd_gw7IeJy6MkAs-IOG2fxjkuL3l7-Sj-c_eGxtY-r_bpoFoGI0tbZ
◾️ Presentació de sol·licituds:
del 22 d'abril al 03 de maig de 2024
◾️ Llistes de puntuació provisionals:
28 de maig 2024
◾️ Reclamacions:
del 29 al 31 de maig de 2024
◾️ Darrer dia de resolució de les reclamacions:
7 de juny de 2024
◾️ Llistes definitives: 18 de juny de 2024
◾️ Matriculació:
del 19 al 28 de juny de 2024