Entrega del document d'avanç del Pla General Urbanístic del Municipi de Selva

16-Setembre-2023

El conseller de territori del Consell de Mallorca, Fernando Rubio ha entregat a l'Ajuntament de Selva el document d'avanç del Pla General Urbanístic del Municipi de Selva.
El mes de maig de l'any 2020 l'Ajuntament de Selva va aprovar la delimitació dels cascs urbans, des de llavors s'ha centrat que el Consell de Mallorca dugui a terme la feina per realitzar aquest avanç del pla general, ja que significa una passa molt important per la normativa urbanística pròpia del municipi.
Una vegada s'aprovi pel ple municipal, es realitzarà l'exposició pública per un espai de 45 dies, i després una aprovació inicial i una vegada resoltes les al·legacions es durà a terme l'aprovació definitiva del pla general urbanístic del municipi de Selva.