Els titulars d'un gual permanent podran sol·licitar la targeta per poder aparcar-hi davant

28-Juliol-2023
A partir d'ara, tota persona que tengui concedida una llicència de gual a un habitatge unifamiliar, podrà aparcar-hi sense cap problema.
L'Ajuntament de Selva va aprovar en un passat ple que els titulars d'una llicència de gual permanent a habitatges unifamiliars, poguessin aparcar-hi.
Una vegada passats tots els tràmits i publicat al BOIB, ja és possible.
Tots els interessats poder fer el tràmit per sol·licitar la targeta a l'Ajuntament de Selva o a www.ajselva.net