Conveni específic per la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars d'estudiants del GRAU D'ECONOMIA i del GRAU D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

18-Febrer-2024

El batle de l'Ajuntament de Selva i la Universitat de les Illes Balears han signat el Conveni específic per la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars d'estudiants del GRAU D'ECONOMIA i del GRAU D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.
D'aquesta manera es contribueix a la formació integral dels estudiants i complementar-ne l'aprenentatge teòric i pràctic, es facilita el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en la qual els estudiants han d'operar, contrastar i aplicar els coneixements adquirits, obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat laboral, afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
Les pràctiques són regulades per la normativa pròpia de la UIB, i compten amb tutors.
El conveni té una vigència de 4 anys i el nombre d'alumnes poden ser fins a 5 de cada grau.