ATIB: atenció al contribuent per consultes a l'Ajuntament de Selva dia 26/09/2022 - Cita prèvia

01-Setembre-2022

ATIB: Atenció al contribuent per consultes i tràmits el dia 26/09/2022 amb cita prèvia al telèfon 971 51 50 06 o través de la Seu Electrònica des del següent enllaç: selva.sedelectronica.es/citaprevia