Ajuts per al comerç 2024

27-Març-2024

Govern de les Illes Balears 
@goib 
T'ajudam a millorar el teu comerç.
La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia destina 2,7 milions d'euros a subvencionar les actuacions per a la modernització i millora del:
- Comerç detallista i determinades empreses de serveis.
- Establiments comercials considerats emblemàtics.