Ajudes econòmiques individuals a persones amb discapacitat de l'institut mallorquí d'afers socials per a l'any 2022

08-Setembre-2022

S'ha aprovat la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals a persones amb discapacitat de l'institut mallorquí d'afers socials per a l'any 2022

BOIB Núm. 116 - 3 / setembre / 2022

La finalitat d'aquesta convocatòria és el finançament d'aquelles ajudes tècniques o tractaments que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat menors de 65, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

TIPOLOGIA D'AJUDES: a la convocatòria publicada al BOIB surt el llistat complet d'ajudes (per a la mobilitat, pròtesis i ortesis, estris bàsics necessaris, tractaments rehabilitadors, despeses de transport per a tractaments) que es poden concedir.

Més informació: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=87847&fbclid=IwAR1zCRGS0e9deb2xC4EaylYTvlNOTVJfyEJxa4QRBgkybnoq-0ZPcz9swTs
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar amb:

- Els Serveis Socials de Selva
Es Parc Recreatiu, C.P. 07313. Telèfon: 971 87 50 42. Correu electrònic: serveissocials@ajselva.net

- Ajuntament de Selva
Plaça Major, 1 C.P. 07313. Telèfon: 971 51 50 06. Correu electrònic: ajuntament@ajselva.net

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds és fins dia 31 d'octubre de 2022