Accés al Puig de Crist Rei

03-Octubre-2020
L’Ajuntament de Selva ordena l’accés al Puig de Crist Rei mitjançant l’establiment d’un horari d’accés.

Així, es podrà fer ús de l’àrea i passejar pel seu entorn des de les 8.00 fins a les 20.00 hores, quedant prohibit l’accés durant els vespres.

Aquesta mesura, ha estat consensuada amb els veinats de la zona, així com amb la Parròquia i IBANAT, entitats amb què l’Ajuntament té establerts convenis de col·laboració.

L’Ajuntament lamenta que el mal ús de l’espai -concentracions de vehicles renous a deshores, brutícia...- faci que s’hagin de prendre mesures com aquesta.