JUNTA DE GOVERN

Joan Rotger Seguí

  • Batle
  • batle@ajselva.net
  • 619 319 209

Cristòfol Barceló Mestre

  • Delegat de Batlia a Caimari i Primer Tinent de Batle
  • cbarcelo@ajselva.net
  • 683 392 456

Rafel Gelabert Tortella

  • Delegat de Batlia a Moscari i Segon Tinent de Batle
  • rgelabert@ajselva.net

Beatriz Lechuga Tortella

  • Delegada de Batlia a Biniamar i Tercera Tinent de Batle
  • blechuga@ajselva.net