09 Publicació de l'EBAP dels resultats del primer exercici.