EI Antoni Pons

Durant aquest curs a l'antiga Escoleta s'Olivar de Moscari s'estan realitzant obres de millora per poder adquirir l'autorització d'Escoleta infantil, per part de la Conselleria d'educació.
El curs 2022/23, l'escoleta serà anomenada EI Antoni Pons de Moscari, i passarà a formar part de la xarxa pública d'escoletes, com ja hi formen part les altres dues escoletes municipals, EI Es Roser de Selva i EI Cals Mestres de Caimari.