Fires del municipi de Selva

A continuació trobem les Fires del municipi disponibles per poder participar-hi.
Trameteu la sol·licitud de manera electrònica amb el vostre certificat digital!
 

Fira de ses Herbes

 

Accés al tràmit

 

També pots adreçar-te de manera presencial a l'Ajuntament i presentar emplenat i signat el formulari corresponent que es troba a continuació

⬇️⬇️⬇️


Source URL: https://ajselva.net/fires-del-municipi-de-selva