02 Aprovació provisionalment aspirants admesos i exclosos: Publicació a web 28/10/2020


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2020-borsa-tecnica-superior-educacio-infantil/02-aprovacio-provisionalment