02 Aprovació provisionalment aspirants admesos i exclosos: Publicació a web 28/10/2020


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2020-borsa-de-treball-interins-policia-local/02-aprovacio-provisionalment