2020-10-26 Exposició pública comptes generals de l'exercici 2019


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/edictes/2020-10-26-exposicio-publica-comptes-generals-de-lexercici-2019