07 Acta del tribunal qualificador de la sessió de dia 27/08/2020. Publicat 27/08/2020

Documents

Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2020-borsi-lloc-tecnic-dadministracio-especial/07-acta-del-tribunal-qualificador