12 Resolució de batlia de constitució de borsa

Publicació web 16 08 2019


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-borsa-temporal-placa-laboral-de-direccio-descoletes-mpals-11