10 Acta quarta (Correcció errada i resultats finals; 3 dies per al·legacions)


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-borsa-temporal-placa-laboral-de-direccio-descoletes-mpals-9