05 Decret aprovació relació definitiva aspirants admesos i exclosos


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-borsa-temporal-placa-laboral-de-direccio-descoletes-mpals-4