Calendari procés escolarització 2022-2023

Calendari procés escolarització 2022-2023

 

Enllaç PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ pel 1r cicle d'Educació Infantil curs 2022-2023 pels EI i CEI de la Xarxa complementària:

http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/informacia_del_procas_dadmissia/

Enllaç SOL·LICITUDS pel procés d'admissió (1r cicle d'Ed. Infantil) curs 2022-2023 pels EI i CEI de la Xarxa complementària:

http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/solalicituds/


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/eiel-es-roser/calendari-proces-escolaritzacio-2022-2023