03 Anunci de la publicació completa (amb el temari) convocatòria i bases,


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-borsa-temporal-placa-laboral-de-direccio-descoletes-mpals-2