01 Anunci convocatòria i bases, BOIB num 66 de 16-05-2019


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-borsa-temporal-placa-laboral-de-direccio-descoletes-mpals-0