00 Anunci publicació definitiva Ordenances Fiscals BOIB 23 novembre 2017


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals-2018/00-anunci-publicacio-definitiva-ordenances-fiscals-boib