10 Aprovació definitiva de la borsa


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/borsa-placa-responsable-de-tresoreria/10-aprovacio-definitiva-de-la-borsa