07 Anunci convocatòria aptes primer exercici, al segon exercici de la fase oposició


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/borsa-placa-responsable-de-tresoreria/07-anunci-convocatoria-aptes-primer