Notícies

13-Octubre-2021
L'Ajuntament aixeca el marge que aguanta el camí vell de Selva a Mancor, per les mines, que s'ha esbaldregat.
Les obres consisteixen a aixecar de nou el marge de contenció del camí i resoldre la correntia d'aigües pluvials que ha ocasionat la caiguda.
13-Octubre-2021
Fira de s'Oliva de Caimari 2021
Sol·licitud per a participar en la Fira de s'Oliva de Caimari 2021
08-Octubre-2021
LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE LES LLUMINÀRIES DEL CAMP DE FUTBOL DE SELVA

L'Ajuntament de Selva ha tret a licitació un contracte d'obres de reforma i instal·lació de les lluminàries del camp

23-Setembre-2021
HORARIS DE L'ÀREA D'APORTACIÓ DE SES DEVERES

L'Ajuntament amplia el servei horari al Punt Verd de Ses Deveres i s'estén a cada dia de la setmana, conforme el nou

20-Setembre-2021
Suport escolar per jovent del municipi
Classes grupals setmanals.